0416 27 29 95

Van Oordt & Co

Historie: In 1881 neemt de uit Rotterdam afkomstige David van Oordt voor 24.104 gulden het bedrijf van Hendrik de Grauw en Harm Muller over. Van Oordt vestigt zich in Alphen. In 1890 zijn er 14 arbeiders werkzaam op de fabriek. In 1902 worden er sledepersen op de fabriek geïnstalleerd. In 1913 richt hij met zijn zoon Gregorius Johan (Gorus) van Oordt een naamloze naam loze vennootschap op. In 1928 ontwikkelt van Oordt op verzoek van een architect de Opnieuw Verbeterde Holle dakpan. Van Oordt verzuimt hiervoor octrooi aan te vragen, zodat dit succesmodel hoofdzakelijk na de oorlog bij talrijke concurrenten in een omvangrijke productie komt. David van Oordt overlijdt in januari 1934 en in maart treedt zijn jongste zoon Willem Hendrik tot het bedrijf toe. In 1936 wordt J.P. Abbinga, welke reeds vanaf 1919 bij de N.V. betrokken is, algemeen directeur van de onderneming. In 1939 bouwt van Oordt een nieuwe fabriek aan de Churchillaan 3. De capaciteit van de oude en nieuwe fabrieken bedraagt dan 10.000.000 pannen per jaar. Gedurende de oorlogsjaren collaboreert van Oordt met de Duitse bezetter, wat in 1946 leidt tot een tumultrijk vertrek van directeur Abbinga. Zijn opvolger wordt Reinier (Rien) Geerlof. Vanaf 1946 richt van Oordt zich volledig op de productie van de Opnieuw Verbeterde Holle pan (OVH), welke gedurende de naoorlogse wederopbouw een grote rol speelt op de Nederlandse daken. In 1949 wordt de fabriek aan de Hoorn omgebouwd voor de productie van holle bouwstenen. Hiervoor wordt een nieuwe dochteronderneming opgericht: de N.V. Alphense Kleiwarenfabriek. Gedurende 1950 produceren 152 arbeiders 10.280.000 pannen en hulpstukken. Vanaf 1953 ontstaat een nauwe technische samenwerking met de N.V. Woerdensche Dakpannen- en steenfabrieken. Willem Hendrik van Oordt overlijdt in oktober 1954. In maart 1955 worden de aandelen overgenomen door zijn neef Ir. G.J. Lambert, die zijn aandelenpakket in december 1955 verkoopt aan de N.V. Verre Visserij Maatschappij van de familie Van den Toorn uit Scheveningen. Lambert blijft echter tot 1960 aan de onderneming verbonden. Voor 1963 werden de verkoopprijzen gelijkgesteld met die van de Wodast in Woerden. Datzelfde jaar wordt de failliete boedel van de firma Van Rijn & Kloot aan de overzijde van de Heijmanswetering overgenomen. Rond 1970 ontwikkelt D. van Oordt & Co ”glazura”, een engobering op blauwe scherf. Tevens wordt de Oude Holle pan (OH)weer machinaal in productie genomen. Midden jaren zeventig voorziet van Oordt in 20% van de landelijke productie. In 1984 neemt van Oordt de N.V. Woerdensche Dakpannen- en Steenfabrieken (WODAST) over. In 1988 wordt het bedrijf overgenomen door het Britse Redland en in 1991 opgenomen in Kleidakpannen Nederland. In 1994 worden de fabrieken in Alphen a/d Rijn stilgelegd en ontmanteld. De productie wordt overgebracht naar de modernere fabriek in Woerden. De fabrieksgebouwen worden in 1995 gesloopt.

Terug